Jednostavno, a posebno. Za one koji žele opločnike sa minimalnom fugom i vole lijepe prošarane boje. Kombinirana forma čini ga opločnikom jednostavnim za polaganje.

  • Dodatne informacije: Kombinovana forma s 4 različita formata. U jednom redu Domino opločnika su sljedeći formati:​ 9 kom 15 x 15 cm​, 7 kom 15 x 20 cm​, 7 kom 15 x 25 cm​, 5 kom 15 x 30 cm​. Opločnici kombinovane forme isporučuju se samo na cijele redove.
  • Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.​

Domino opločnici

KM27,37Price
1 Square meter